Servicii de contabilitate

  • Română
  • English
  • Italiano
  • Certificari situatii financiare
  • Certificari situatii financiare
  • Certificari situatii financiare

Certificare situatii financiare

In cazul in care contabilitatea societatii dumneavoastra este deja realizata, noi ne putem ocupa de certificarea situatiilor financiare anuale.

 

Prin verificarea si certificarea bilanturilor se confirma daca acestea dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatului exercitiului. In acest scop, pe baza verificarilor din cursul anului, precum si a altor elemente apreciate ca fiind necesare se intocmeste un raport din care sa rezulte, in principal, urmatoarele:
- daca bilantul contabil concorda sau nu cu registrele contabile;
- daca registrele de contabilitate sunt tinute in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- respectarea cu buna credinta a regulilor privind evaluarea patrimoniului si a celorlalte norme si principii contabile.

 

Bilantul contabil poate fi certificat fara rezerve, cu rezerve sau se refuza certificarea acestuia. Motivele certificarii cu rezerve sau refuzul de certificare se mentioneaza in raport.