Servicii de contabilitate

  • Română
  • English
  • Italiano
  • Servicii de contabilitate
  • Servicii de contabilitate
  • Servicii de contabilitate

Servicii contabile

1. ASISTENTA SI CONSULTANTA PENTRU INCEPEREA UNEI  AFACERI

- intocmirea planului de afaceri;
- consultanta cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a companiei;
- intocmirea de documentatii pentru obtinerea de credite.


2. SERVICII PROFESIONALE DE EVIDENTA CONTABILA

- consiliere in intocmirea documentelor contabile primare;
- preluarea documentelor primare;
- inregistrarea documentelor primare pe articole contabile;
- intocmirea balantei lunare de verificare;
- intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare;
- intocmirea, depunerea declaratiilor fiscale lunare , trimestriale , anuale;
- intocmirea, depunerea raporatrii contabile  semestriale;
- intocmirea, certificarea, depunerea situatiei financiare anuala ;
- consultanta privind legislatia financiar- contabila;
- reglarea si urmarirea fisei platitorului;
- informarea conducerii societatii client despre rezultatele financiar- contabile ori de cate ori este nevoie.

 

3. SERVICII PERSONAL - SALARIZARE

- preluarea pontajelor pentru intocmirea statelor de salarii;
- intocmirea statelor de salarii;
- comunicarea cuantumului impozitelor si taxelor de plata aferente salariilor;
- intocmirea, depunerea declaratiilor aferente salariilor;
- intocmirea contractelor individuale de munca;
- intocmirea si inregistrarea actelor aditionale, deciziilor sau altor acte specifice;
- completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor.

 

4. CONSULTANTA SI ASISTENTA MANAGERIALA SI SERVICII DE MANAGEMENT FINANCIAR

Analiza financiara este considerata ca prima faza a gestiunii financiare, fiind necesara in studiul echilibrului financiar, al rezultatelor companiei, in evaluarea rentabilitatii si a riscurilor, in studiul fluxurilor financiare, in studiul proiectelor de investitii.

 

Din acest tip de servicii, realizam:

- diagnosticul performantelor si a riscurilor pe baza contului de rezultat;
- analiza diagnostic a situatiei financiare pe baza bilantului;
- analiza fluxurilor financiare, cash- flow-ului;
- analiza datoriilor si creantelor;
-  analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
- intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
- asistenta privind legislatia financiar- contabila.